Wisag / Switzerland

Back to Distributors

Rozwój
Firma powstała w 1930 roku.
Od 1958 roku jest spółką akcyjną.
 
Oferta
maszyny i wyposażenie dla przemysłu, badań i innych sektorów. Działając w bezpośrednim kontakcie z obsługą klienta, oferuje kompleksowe rozwiązania. Oferuje serwis, usługi inżynierów i projektowanie oraz testy prototypów, jak również dostawę komponentów i kompletnych systemów. ! Rozwiązania dla Państwa zastosowań – elastyczne, o wysokiej jakości, oparte o produkty na miarę lub standardowe. Oferta dzieli się na pięć segmentów:
 

  • zawory, technologia pomiarowa i kontrolna  zawory specjalne, np. do chloru i fosgenu, zawory ogniotrwałe, akcesoria zaworów rurowych, rozdzielacze, pomiar przepływu, wyłączniki krańcowe, pomiar poziomu
  • szkło kwarcowe  soczewki, pryzmaty, rury, pręty [materiał podstawowy – włókno szklane], rury dyfuzyjne itp.
  • inżyniera termiczna  promieniowanie podczerwone, lampy UV, taśmy podgrzewające, poduszki powietrzne, podgrzewacze, podgrzewacze wody, podgrzewacze rurowe, podgrzewacze wkładów, podgrzewacze bębnowe, piece hutnicze itp.
  • towary luzem, technologia transportu, przeładunku i magazynowania  systemy pojemników, duże worki, przenośniki [przenośniki specjalne, podnośniki kubełkowe, przenośniki pneumatyczne]
  • technologia pakowania  maszyny obkurczające i napełniające, systemy uszczelniania pokryw

Contact Details

Oerlikonerstrasse 88, CH-8057 Zurich, Switzerland
Tel:     +41 44 317 5757
Email:  info@wisag.ch
Web:   www.wisag.ch