Zalety uszczelnienia beznakrętkowego

Ile zysku można wycisnąć?

Oszczędności znajdują się w procesie produkcyjnym!
Przez wiele lat produkty takie jak żywność, mleko, woda, kawa, ketchup, jogurty, tabletki farmaceutyczne, oleje (w postaci oliwy i mineralnej), płyn hamulcowy, produkty gospodarstwa domowego, medyczne itp. były w różny sposób uszczelniane folią.
 
Przemysłowe stoły obrotowe o wysokiej prędkości, boczne linie podziałowe, jednowtryskowe i 2/4/8-głowicowe stoły podziałowe zazwyczaj wykorzystują głowice uszczelniające z płytami zgrzewającymi dla tej funkcji. Jednak ten proces ma swoje ograniczenia prędkości i integralności uszczelnienia, ze względu na głowice uszczelniające z płytami zgrzewającymi, czynnik czasu i nieuregulowane sterowanie temperaturą i ciśnieniem.
 
Producenci są zawsze świadomi tego, jak ważne jest to, aby eksploatować nowoczesne urządzenia produkcyjne ze względu na obecną niepewność światowej gospodarki.
Ważą swoje koszty jednostkowe, efektywność (zwłaszcza przy wzrastających cenach energii) i ciągły wzrost kosztów ogólnych. Wszystko to ma wpływ na rentowność firmy.
 
Nowe przepisy wywierają dodatkową presję na dostawcach i zakładach pakujących zamówienia, aby zmniejszać wagę opakowań, zmniejszać zużycie energii, zwiększać możliwość utylizacji i coraz bardziej usprawniać swoje metody pracy, co nie wydaje się, aby stało się łatwiejsze w perspektywie krótkoterminowej!
 
Producenci urządzeń do uszczelniania indukcyjnego dostarczyli niedawno, z różnym powodzeniem, szereg systemów uszczelniających mających poprawić wydajność i szybkość, lecz nikt do tej pory nie był w stanie podjąć się tego w przypadku linii pracujących z dużymi prędkościami w uszczelnianiu stykowym ze względu na ograniczenia techniczne, takie jak:
 • •ciepło odbite od uszczelnianej folii
 • •czas cyklu nagrzewania
 • •styk/ciśnienie
 • •grubość folii
Aktualne stoły obrotowe mogą wykonywać do 450 uszczelnień na minutę.
Jednak branża dąży do wprowadzenia standardu 600 uszczelnień na minutę i „parę” firm już prawie to osiągnęło! Oznacza to, że zgrzewarki płytowe osiągnęły limity czasu zgrzewania, gdyż czas oczekiwania zgrzewanie stał się teraz zbyt długi i ogranicza maksymalną prędkość, z jaką mogą pracować wypełniacze.
Znaleziono rozwiązanie dla procesu prowadzenia stykowej głowicy uszczelniającej zasilanej energią indukcyjną, który złagodzi problem powodowany przez konwencjonalną płytę grzejną.
Aby wykorzystywać wyższe skuteczne prędkości linii, stykowe głowice indukcyjne uszczelniające muszą być zdolne realizować cykl 40 jednostek na minutę, 24 godziny na dobę, przez 360 dni w roku na jedną głowicę.
 
Programy rozwojowe Enercon osiągnęły teraz cykle zgrzewania na poziomie powyżej 40 jednostek na minutę przy jednym źródle zasilania i tylko jednej głowicy indukcyjnej - w trybie ciągłym.
 
W badaniach stwierdzono pewne zadziwiające fakty:
 • •Cykl 40 jednostek na minutę odpowiada 1440 uszczelnieniom na minutę na wypełniaczu o 36 głowicach.
 • (Jest to osiągalne, ale niepraktyczne.
 • W rzeczywistości jest to 800 do 900 jednostek na minutę)
 • •Energia zużywana przez stykową zgrzewarkę indukcyjną oszczędza w najgorszym wypadku 125 W na głowicę, na kilowatogodzinę, nad płytą zgrzewającą, a możliwe są większe oszczędności.
 • •Zmniejszenie zużycia energii o 25%.
 • •Ograniczenie emisji CO, a w efekcie emisji dwutlenku węgla o co najmniej 25%.
 • •Grubość folii można w zasadzie zmniejszyć z 60 mikronów do 20 mikronów, to ponad 50% oszczędzonej ilości zużytej folii.
 • •Istniejącą linię można doposażyć głowicę uszczelniającą i zasilacz.
 • •Konserwacja stykowych zgrzewarek indukcyjnych jest znacznie mniejsza niż stykowych płyt zgrzewających.
W rzeczywistości każdy oszczędza pieniądze i zużywa wszystkiego mniej!
Lecz osiąga to szybciej dzięki uszczelnieniu o wyższej jakości i znacznie obniżonym kosztom jednostkowym pakowanego produktu.
Oszczędność folii
Zmniejszenie o połowę ilości potrzebnej lub zużywanej folii będzie skutkować zaoszczędzeniem ogromnej ilości zużywanej folii i zmniejszeniem kosztów procesu uszczelniania o 50%.
Oszczędność energii
Stykowe indukcyjne głowice uszczelniające pozwolą zaoszczędzić ogromne ilości energii zużywanej w procesie.
Dla każdej głowicy można zaoszczędzić przynajmniej 125 W energii na kilowatogodzinę lub więcej na głowicę.
Na każde 1000 tradycyjnych głowic, co odpowiada 125 kW energii zaoszczędzonej każdej godziny, każdego dnia roboczego.
Odpowiada to 5 MW tygodniowo i 24 MW rocznie, a na świecie znajduje się tysiące konwencjonalnych głowic uszczelniających!
Oszczędność kosztów konserwacji
Stykowe indukcyjne głowice uszczelniające wymagają mniej konserwacji, przetrwają konwencjonalne głowice zgrzewające i zapewniają znacznie bardziej kontrolowane i lepsze uszczelnienie, pozbawione pęcherzy lub uszkodzenia szyjki uszczelnianego pojemnika.
Oszczędność odpadów
Nie możemy sobie dziś pozwolić na marnowanie produkt lub opakowań!
 
Badając hermetyczne uszczelnienie indukcyjne folią zaskoczą Cię zalety i oszczędności!