Jak działa uszczelnienie pojemników

Systemy uszczelniania indukcyjnego gwarantują długotrwałą świeżość produktów. Indukcyjne uszczelnianie przedłuża trwałość, zmniejsza wagę opakowania i sprawia, że skargi dotyczące wycieków są już przeszłością. Ten bezkontaktowy proces zapewnia hermetyczne uszczelnienie butelek, słoików i innych rodzajów opakowań.
Pojemniki z nakrętkami z wewnętrzną uszczelką są wystawione na kontrolowane pole elektromagnetyczne wygenerowane przez cewkę indukcyjną. Gdy warstwa folii uszczelki wewnętrznej wchodzi w pole elektromagnetyczne, prąd zostaje indukowany na folię, powodując jej podgrzanie.
Ogrzewania tej warstwy aktywuje na powierzchni uszczelniającej powłokę polimerową lub spoiwową.
Moment obrotowy nakrętki stosuje się w celu utrzymania ciśnienia i styku pomiędzy powierzchnią uszczelniającą a obrzeżem pojemnika, aby w wyniku schłodzenia wkładki następowało hermetyczne zamknięcie pojemnika.
Struktura wewnętrznej uszczelki może być prostym laminatem składającym się z pianki polietylenowej EPE (styropianu), folii aluminiowej, PET (politereftalan etylenu) i polimer / warstwy kleju lub bardziej skomplikowanych struktur, które zawierają dodatkowe warstwy papieru pomocniczego lub pianki połączonej z uszczelką indukcyjną za pośrednictwem warstwy wosku, która podczas nagrzewania topi się i zostaje wchłonięta. Na wewnętrznych uszczelnieniach mogą być również drukowane logotypy producenta, instrukcje otwierania lub dalsze możliwości reklamowe.
Ponieważ uszczelnienie foliowe jest mocne i elastyczne można je stosować jako zapewnienie dowodu na naruszenie zabezpieczenia przed otwarciem opakowania, gdyż łamane wewnętrzne uszczelnienie może być zaprojektowane tak, aby pozostawiać resztki, które łatwo wykrywać na krawędzi opakowania.
Ręczne i przenośne zgrzewarki indukcyjne można stosować w laboratoriach podczas badań lub w małych seriach produkcyjnych. Zgrzewarki indukcyjne o wysokiej prędkości są umieszczone nad przenośnikiem i wykorzystują głowice uszczelniające zoptymalizowane pod kątem konfiguracji pojemnika i nakrętki, które uszczelniają. Tę technologię można również stosować do uszczelniania pojemników z nakrętką lub bez, bez wymaganego momentu obrotowego.
Beznakrętkowe systemy uszczelniające wykorzystują pas ciśnieniowy lub inne środki zabezpieczające wkładkę podczas procesu uszczelniania.