Corona, Plasma and Flame Surface Treaters

Urządzenia do koronowej, plazmowej i ogniowej obróbki powierzchni; Enercon oferuje kompletną linię urządzeń do obróbki koronowej, plazmą pod ciśnieniem atmosferycznym i ogniem powierzchni do promowania adhezji na powierzchni różnych folii i przedmiotów.
Te systemy czyszczą, wytrawiają i zwiększają funkcjonalność powierzchni umożliwiając drukowanie, powlekanie, laminowanie, klejenie, malowanie i dekorowanie.
Aby uzyskać więcej informacji na temat tych rozwiązań odwiedź stronę  

http://www.enerconind.com/treating 

lub wypełnij formularz zapytania poniżej.